Informacje teleadresowe

Informacje teleadresowe

Krajowe Centrum do spraw AIDS
ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa
tel. 022 331 77 77 w godz. 8.00 - 16.00
fax 022 331 77 76
adres e-mail: aids @ aids.gov.pl
,
NIP: 9511603419
REGON: 010361670

Elektroniczna skrzynka podawcza

DYREKTOR
Anna Marzec-Bogusławska
tel. 022 331 77 55, e-mail: aids @ aids.gov.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
Barbara Daniluk-Kula
tel. 022 331 77 55, e-mail: aids @ aids.gov.pl

GŁOWNY KSIĘGOWY
Genowefa Chaładaj
tel. 022 331 77 70, e-mail: g.chaladaj @ aids.gov.pl

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Iwona Kosińska - z-ca głównego księgowego
tel. 022 331 77 74, e-mail: i.kosinska @ aids.gov.pl 

Marta Pianka – główny specjalista
tel. 022 331 77 73, e-mail: m.pianka @ aids.gov.pl

Kinga Różycka- główny specjalista
tel. 022 331 77 88, e-mail: k.rozycka @ aids.gov.pl

Alina Głażewska – starszy specjalista
tel. 022 331 77 71, e-mail: a.glazewska @ aids.gov.pl   

DZIAŁ DS. PROGRAMÓW
Anna Nastały-Ratusińska - główny specjalista
tel. 022 331 77 86, e-mail: a.ratusinska @ aids.gov.pl

Magdalena Krzemińska - główny specjalista
tel. 022 331 77 87, e-mail: m.krzeminska@ aids.gov.pl

DZIAŁ DS. MEDYCZNYCH
Magdalena Iżycka - główny specjalista ds. gospodarki lekami
tel. 022 331 77 92, e-mail: m.izycka @ aids.gov.pl

Marcin Grzesiak - główny specjalista
tel. 022 331 77 91, e-mail: m.grzesiak @ aids.gov.pl

Beata Zawada - główny specjalista ds. programu leczenia antyretrowirusowego
tel. 022 331 77 90, e-mail: b.zawada @ aids.gov.pl

DZIAŁ DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Piotr Wysocki - główny specjalista, koordynator działu
tel. 022 331 77 54, e-mail: p.wysocki @ aids.gov.pl

Iwona Wawer - główny specjalista
tel. 022 331 77 54, email: i.wawer @ aids.gov.pl

DZIAŁ DS. PROMOCJI ZDROWIA
Iwona Gąsior - główny specjalista
tel. 022 331 77 82, e-mail: i.gasior @ aids.gov.pl

Regina Górska - główny specjalista
tel. 022 331 77 81, e-mail: r.gorska @ aids.gov.pl

OŚRODEK INFORMACJI O HIV I AIDS
Maria Rogalewicz - główny specjalista
tel. 022 331 77 68, e-mail: m.rogalewicz @ aids.gov.pl 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY
Artur Świderski - kierownik
tel. 022 331 77 60, e-mail: a.swiderski @ aids.gov.pl

Barbara Burasiewicz - specjalista
tel. 022 331 77 55, e-mail: b.burasiewicz @ aids.gov.pl

Anna Petryka - starszy specjalista
tel. 022 331 77 77, e-mail:  a.petryka @ aids.gov.pl

Eryk Kaufman - kierowca
tel. 022 331 77 61, e-mail:  e.kaufman @ aids.gov.pl

KOORDYNATOR HARMONOGRAMU REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU
Sylwia Sałgut-Krzemińska - główny specjalista
tel. 022 331 77 94; e-mail: s.krzeminska @ aids.gov.pl  

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z EPIDEMII HIV/AIDS
Arkadiusz Nowak - główny specjalista
tel. 022 331 77 77; e-mail: a.nowak @ aids.gov.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Magdalena Spólnik - główny specjalista, koordynator
tel. 022 331 77 95, email: m.spolnik @ aids.gov.pl

Kinga Różycka - główny specjalista
tel. 022 331 77 88, e-mail: k.rozycka @ aids.gov.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI DOTACJI
Alina Głażewska - starszy specjalista
tel. 022 331 77 71; e-mail: a.glazewska @ aids.gov.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADROWO-PŁACOWYCH
Teresa Brzezińska
tel. 022 331 77 78 e-mail: t.brzezinska @ aids.gov.pl 

SAMODZIELNE STANOWISKO STARSZEGO INFORMATYKA
Krzysztof Kula
tel. 022 331 77 77, e-mail: administrator @ aids.gov.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Michał Rytel
iod @ aids.gov.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
SAMODZIELNE STANOWISKO RADCY PRAWNEGO