Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Krajowe Centrum ds AIDS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Lp. Nazwa rejestru Podstawa prawna
1. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), art. 39 ust. 1
2. Rejestr skarg i wniosków ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 254
3. Rejestr zbiorów danych (jawny)

ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), art. 36a ust. 9 pkt 2

rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 719)

4. Ewidencja zasobu składnicy akt ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.), art. 34 ust. 1

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Krajowe Centrum ds. AIDS
Data utworzenia:2017-05-11
Data publikacji:2017-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Artur Świderski
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2710