Podstawy prawne działania Krajowego Centrum ds. AIDS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawy prawne działania Krajowego Centrum ds. AIDS

1. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 60 z dnia 16 sierpnia 2019 r.) wraz z załącznikami.

2. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych (wydanych na podstawie obowiązującej ustawy), nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.

Wobec powyższego aktualną podstawę prawną działań stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z dnia 1 marca 2011 r., Nr 44, poz. 227).
Program zakłada przeciwdziałanie epidemii HIV/AIDS poprzez działania w pięciu obszarach:

  • zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa;
  • zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych;
  • wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
  • współpraca międzynarodowa;
  • monitoring.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Krajowe Centrum ds. AIDS
Data utworzenia:2017-05-11
Data publikacji:2017-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Sałgut-Krzemińska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3209